top of page
Általános Szerződési Feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét. 

Az Általános Szerződési Feltételek szerint a Csillagom Vendégház Zebegény (2627 Zebegény, Szegfű u. 13.) továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személlyel, továbbiakban Szerződő Féllel.

Szolgáltató adatai
Csillagom Vendégház Zebegény
2627 Zebegény, Szegfű u. 13., hrsz: 2155
Adószám: 67645550-1-33
Bankszámlaszám: OTP, 11773133-11237394
elérhetőségei:
Kapcsolattartó: Csáki Csilla
Telefon: +36 30 63 15 902
E-mail: drotposta@csillagomvendeghaz.hu

 

Szerződő Felek
Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, aki a szállásfoglalási rendszereken (booking.com, szallas.hu, nethotelbooking.net-hez vagy a szálláshely honlapja: csillagomvendeghaz.hu) keresztül, illetve a Szolgáltatónál a
drotposta@csillagomvendeghaz.hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárol, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, a  továbbiakban: Vendég.

Szolgáltató: a Csillagom Vendégház szálláshely szolgáltatója,  a továbbiakban Szolgáltató.


1. Általános Szerződési Feltételek célja
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére  a mindenkori hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások vonatkoznak  és a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021. augusztus 20-tól, határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás belföldről és  külföldről is  elérhető.

 

5. Szerződéses fogalmak
Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a szállásfoglalási rendszereken és a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-t  tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, a  továbbiakban: Vendég

Szolgáltató: jelen ÁSZF feltételei szerint a Csillagom Vendégház ( 2627  Zebegény, Szegfű  u. 13), a továbbiakban Szolgáltató

A szolgáltatás formája: szálláshely szolgáltatás,

Árajánlat: A Szolgáltató Vendég részére szóban, vagy írásban, kérésére megküldött  írásos árajánlata.

Foglalás, foglalási előleg: A Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges foglalási előleg (a teljes szállásköltség 50 %-a) megfizetésének módjára  vonatkozó adatokat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott foglalási előleg megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A Foglalás a a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, mely egyben  az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek: A Csillagom Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás igénybevételének területe. 

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást
6.1. A Vendégházban 2 szoba található. A szobák 2+2 férőhelyesek, legfeljebb 4 fő szállásolható el. Amennyiben 2 főnél több vendég érkezik, kihúzható vendégágy igényelhető. A három évesnél fiatalabb kisgyermekek számára összecsukható utazóágyat tudunk biztosítani.
6.2. Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban. A Vendég, mint Szerződő Fél , a Zebegény, Szegfű u. 13. szám alatti Vendégházat, nappali-étkező helyiségét, kerti bútorokkal berendezett teraszát és parkosított udvarát, medencéjét, parkolóját, szállás céljából, saját felelősségre vehetik  igénybe.
6.3. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Vendégei biztonsága érdekében, felhívja figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra; ugyanakkor a házban, illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyakért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem vállal. A Vendégházban tartózkodás ideje alatt, a házban, annak berendezéseiben és környezetében okozott károkért kártérítési felelősség a Vendéget terheli.
6.4. A szolgáltatással kapcsolatos probléma esetén Szolgáltató elérhető a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen. Távozás utáni reklamációt nem fogad el.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete
7.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban árajánlatot küld. Az árajánlat közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.
7.2. A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetését követően jön létre,  írásban megkötött Szerződésnek minősül,  a Foglalási és Lemondási Feltételek valamint az ÁSZF elfogadását is jelenti. 
7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve az ÁSZF-re.
7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a Felek általi írásos megállapodás szükséges. Véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.
7.6. Szolgáltató a Vendégház meghirdetett árait (https://csillagomvendeghaz.hu/arak)– kivéve ha adott időszakra kötelezettséget  vállal –, előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
7.7. Az ár mindig bruttó ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek  18 év felett fizetendő, egységára: 400 Ft/fő/éj. Szolgáltató további szolgáltatásaiért, a Vendég előzetes tájékoztatásával felárat számolhat.. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (áfa, ifa) módosulása miatti többlet-terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre.
7.8. A honlapon és egyéb helyeken meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.
7.9. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
7.10. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
7.11. Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett házat a Szolgáltató újra értékesítheti.
7.12. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.


8. Igénybevétel feltételei
8.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 15.00-19.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható; + 1 órát meghaladó hosszabbítás esetén 2.000.- Ft / óra fizetendő.
8.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely helyszínen kifüggesztett Házirendjét.
8.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely Szolgáltatója  a Vendégre terheli.
8.4. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok nem hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely Szolgáltatója  felé. 
8.5. A házban tilos a dohányzás.

 

9. Szálláshely-használat visszautasítása, a szerződés megszűnése
A szálláshely Szolgáltatója jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben a Vendég
9.1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét,
9.2. nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet,
9.3. fertőző betegségben szenved,
9.4. drog befolyása alatt áll,
9.5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében,
9.6. a Szerződéses Feleken  kívül álló okok, úgynevezett vis major (járványhelyzet, háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk stb. bekövetkezése), esetén, mely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel. 
9.7. A Csillagom Vendégház Zebegényben a hegyen, erdei részen található, szélsőséges időjárási körülmények között, kiváltképpen nagy hóesésben elképzelhető, hogy autóval nem járható, nehezen megközelíthető. Gyalogosan mindig elérhető.. Amennyiben az időjárási körülmények vagy egyéb, Szolgáltatón kívülálló okok miatt nem lehetséges a Vendégeket fogadni, a foglalás díjmentesen áthelyezhető 3 hónapon belüli időpontra.

 

10. A Vendég jogai
10.1. A Vendég jogosult a szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,
10.2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
10.3. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a Szolgáltató telefonon illetve írásban a
drotposta@csillagomvendeghaz.hu címen elérhető, a felmerült  probléma mielőbbi megoldása érdekében.
10.4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

 

11. A Vendég kötelezettsége
11.1. A Vendég kötelezettsége a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig  kiegyenlíteni a szolgáltatás ellenértékét.
11.2. A Vendég további kötelezettsége a  szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás törlődik a rendszerből.
11.3. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
11.4.A Vendég köteles  az általa, kísérője illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni.
11.5. A Vendég felel a vendégadatok megadása során tévesen megadott adatokért, és az azokból adódó károkért, és köteles a  Szolgáltató felé kötelezettséget vállalni a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért, és azok következményeket vállalni.

 

12. A Szolgáltató jogai
12.1. A Szolgáltató jogosult Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 50 % szállásköltség összegének megtartására  jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási Feltétekben rögzített szabályok szerint.
12.2. a 10. 1-6. pontokban foglaltak esetén a Szolgáltató jogosulta szálláshely szolgáltatás visszautasítására és megszüntetésére..
12.3. A Vendégházban történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft  felárat, takarítási díjat felszámítani a Vendégnek.

13. A Szolgáltató kötelezettsége, felelőssége
13.1. Szolgáltató köteles a Vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
13.2. Szolgáltató köteles továbbá telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.
13.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja
.

14. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az alábbiakra
14.1. A Vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a Vendég a felelős.
14.2. a Vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra nem terjed ki a Szolgáltató felelőssége.
14.3. A Szolgáltató nem felel a szálláshely közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
14.4. A Szolgáltató nem felel a szálláshely  ingyenes parkolójában hagyott értéktárgyakért.
14.5. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki olyan károkra, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, mindezekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.


15. Foglalás és Fizetési feltételek
15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ÁSZF elfogadásával, a foglalási előleg, azaz a teljes szállásdíj 50 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes.
15.2. Az 50 % előleg megfizetése átutalással történhet. 
15.3. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
15.4. A fennmaradó megrendelt szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése történhet a helyszínen készpénzben, illetve az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. Az adott összeg  az érkezés napjáig a Szolgáltató  bankszámláján jóváírásra kell kerüljön.
15.5. Helyszíni bankkártyás fizetést, SZÉP-kártyát, valamint üdülési csekket Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
15.6. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a  Vendéget terheli.

 

16. Lemondási feltételek

16.1. A megrendelt szállás- és egyéb szolgáltatások esetleges lemondását a Vendég köteles írásban haladéktalanul  közölni a Szolgáltatóval.
16.2. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy az előzetes szállásfoglalás lemondási és módosítási feltételei az irányadók, melyek a következők:
A szállás az érkezés napját megelőző 14 napig ingyenes lemondható.
Az érkezés napját megelőző 1-14 napig a foglalási díj 50%-a a lemondási díj.
Az érkezés napján, vagy utána lemondott foglalás esetén a foglalási díj 100%-a a lemondási díj. 
A lemondási díj  elszámolása és kifizetése a számla kiállítását követően történik. A lemondási díj alapja a visszaigazolásban meghatározott ár. 
16.3. Ajándékutalványt felhasználó Vendég esetében az utalvány számít előlegnek, melyre azonos  lemondási feltételek vonatkoznak.
16.4. Amennyiben a Vendég - a Szállásadónak felróható ok miatt - az érkezés napján nem tudja birtokba venni a Vendégházat, vagy azt a távozási nap előtt kénytelen elhagyni, akkor Szállásadó Vendéget kompenzálja. A kompenzálás történhet hasonló időtartamú és értékű szállásadással, vagy a Vendég által már megfizetett költségek teljes visszafizetésével.
16.5. A foglalás más személy részére nem ruházható át. A szálláshely elfoglalását követően, rövidebb tartózkodási igény, vagy létszám csökkenés esetében a teljes, előre egyeztetett és elfogadott szállás díj fizetendő.
16.6. A Szolgáltató a fentiekben leírt lemondási és módosítási feltételektől a Vendéget ért váratlan baleset vagy megbetegedés esetén eltérhet, feltéve, hogy Vendég az állapotában beállt változást haladéktalanul Szolgáltató tudomására hozza.
A Vendég foglalásával (előleg befizetésével) elismeri, hogy a foglalási, módosítási és lemondási feltételeket megismerte, és azokat elfogadja.

17. Adatvédelem
17.1. A Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
17.2. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére.  Szolgáltató köteles továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
17.3. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
17.4. Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.

 

bottom of page